One Arm Press and One Arm Row

Diğer Videoları

Bu Harekete Ait Başka Video Yok

ayaklarımızı iki laet üzerine konumnalndırırız. Hafifce çömelerek high squat pozisyonunu alırız. Sağ elimizle arkadaki sol elimizle de öndeki uygun direnç lastiklerini alarak birini çekerken diğerini ittirecek şekilde akışkan olarak hareketi devam ettiriyoruz.

© 2016 UTA